Provider

Shot at the beautiful light room at Khecheopalri Lake, Sikkim.

Khecheopalri Lake, Khecheopalri, Sikkim, India. Lights, Diya, Lights, Brass, Kettle, Oil,
Prayer house at Khecheopalri Lake